Privacy verklaring

Paardenvoerautomaat is een onderdeel van MeerBuiten.

Meerbuiten respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Meerbuiten heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Meerbuiten.

Delen met derden

Meerbuiten zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of een bestelling plaatst worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Meerbuiten gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@paardenvoerautomaat.nl, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

Meerbuiten kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Meerbuiten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan paardenvoerautomaat.nl verstrekt.

Bij Meerbuiten kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Meerbuiten verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen.

Daarnaast kan Meerbuiten je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Meerbuiten.

Meerbuiten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Meerbuiten zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Meerbuiten maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@paardenvoerautomaat.nl.

Meerbuiten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

Meerbuiten is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

Paardenvoerautomaat.nl is de website van Meerbuiten. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67326064. E-mailadres: info@paardenvoerautomaat.nl.